Stránky základní školy

Poprvé ve škole

Jak dítěti pomoci…

Co byste nikdy neměli dělat…

Co by dítě mělo umět…

Rodiče, buďte trpěliví, ale důslední.
Nelekejte se, jestli dovednosti Vašich dětí nejsou na dané úrovni.
V klidu nacvičujte, co je třeba, učte je samostatnosti.