Stránky základní školy

Oznámení o přerušení provozu v době letních prázdnin

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy oznamuje, že po dohodě se zřizovatelem, bude

přerušen provoz MŠ od 15. 7. do 31. 8. 2024.

Mateřská škola bude v tuto dobu uzavřena.

Provoz bude opět zahájen v pondělí 2. 9. 2024.

Platba za červenec bude ponížena na 200,- Kč, za srpen 0,-Kč.

Moravské Prusy 10. 5. 2024

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka školy