Stránky základní školy

Stavitelé mostů
Projektový den

Stavitelé mostů

Ve středu 1.3.2023 se konal v Mateřské škole projektový den Stavitelé mostů. Formou situačního a prožitkového učení si děti osvojovaly řemeslnou zručnost a vztah k řemeslu, pracovní postupy, barvy, tvary, prostorové vztahy, pojmy a počty. Paní lektorka si s dětmi povídala o  Karlu IV., o tom, jak se stavěl Karlův most a proč se nepřidávají  vejce do malty. Poté podle dětských technických výkresů a s využitím stavebnice Lega se děti dostaly do role stavitelé mostů a postavily pilíře a most. Pevnost mostu si vyzkoušely tím, že se po něm mohly projít. Všechny děti byly programem nadšené a už se těšíme na další spolupráci.