Stránky základní školy

Oznámení o přerušení provozu v době letních prázdnin

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy oznamuje, že po
dohodě se zřizovatelem, bude přerušen provoz MŠ

v pátek 7. 7. 2023 a v době školních prázdnin od 17. 7. 2023 do 1. 9. 2023.

Mateřská škola bude v tuto dobu uzavřena.
Provoz bude opět zahájen v pondělí 4. 9. 2023 (MŠ i ZŠ současně).

Moravské Prusy 12. 5. 2023

Mgr. Jitka Piňosová
ředitelka školy