Stránky základní školy

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

V úterý 24.1.2023 navštívily děti ze třídy Berušek a Motýlků knihovnu, kde nás mile přivítala knihovnice paní Monika Lauterbachová. Děti se seznámily s prostředím knihovny, s jejím chodem a s umístěním knih. Paní knihovnice povídala dětem o knížkách a hlavně je zaujala čteným příběhem o veverce, které potom děti hledaly po celé knihovně oříšky na zimu a nosily je do dutiny stromu. Na závěr si vykreslily obrázek oříšku, který si mohly odnést domů.