Stránky základní školy

Kalkulace ceny stravného od 1. 3. 2023
Kalkulace ceny stravného od 1. 3. 2023

Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace, IČ 70984891

Moravské Prusy 175, Prusy-Boškůvky, 682 01 Vyškov

KALKULACE CENY STRAVNÉHO OD 1. 3. 2023

DĚTI DO 6 LET  : PŘESNÍDÁVKA :   10,-- Kč

                               OBĚD :                   27,-- Kč

                               SVAČINA :              10,-- Kč

                           CELKEM :             47,-- Kč    Měsíční limit : 1.500,- Kč včetně školného.

DĚTI 7 LETÉ :     PŘESNÍDÁVKA :   11,-- Kč

                              OBĚD :                  30,-- Kč

                              SVAČINA :             11,-- Kč

                           CELKEM :            52,-- Kč   Měsíční limit : 1.200,- Kč

ŽÁCI 6 – 10 LETÍ : OBĚD :            30,-- Kč  Měsíční limit : 700,- Kč

ŽÁCI  11 LETÍ :       OBĚD :            33,-- Kč  Měsíční limit : 800,- Kč

CIZÍ STRÁVNÍCI :      OBĚD :        85,-- Kč z toho :

                                                           46,-- Kč finanční limit na potraviny

                                                           32,-- Kč mzdové náklady

                                                             7,-- Kč režijní náklady       Měsíční limit : 2.000,- Kč

DŮCHODCI : OBĚD :                    55,-- Kč + PŘÍSPĚVEK  30,-- Kč OD OBCE V RÁMCI SOCIÁLNÍHO 

                                                      PROGRAMU.

Vypracovala: Ludmila Molitorisová, vedoucí školní jídelny