Stránky základní školy

Zvýšení školného za předškolní vzdělávání

Na základě kalkulace nákladů na dítě v MŠ

se od 1. 9. 2022 zvyšuje částka školného v MŠ na 400,- Kč měsíčně.

Prosíme o navýšení bankovního příkazu od 1. 9. 2022.

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání školné neplatí (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku).

viz. Směrnice o stanovení výše úplaty

Moravské Prusy 6. 6. 2022 Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka školy