Stránky základní školy

Oznámení o přerušení provozu v době letních prázdnin

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy oznamuje, že po dohodě se zřizovatelem bude přerušen provoz MŠ v termínu od 11. 7. 2022 do 31. 8. 2022. Mateřská škola bude po tuto
dobu uzavřena. Provoz bude opět zahájen 1. 9. 2022.

Moravské Prusy 3. 5. 2022

Mgr. Jitka Piňosová
ředitelka školy