Stránky základní školy

Myslivec v MŠ
Co se děje v lese

Myslivec v MŠ

Mysliveček ve školce, povídá nám o srnce.

O tom, co se děje v lese, o tom, co zvěři v zimě nese.

Řekne nám, jak se v lese chovat, být tiše, nevykřikovat!

Naše děti pozor dávají, na zajímavé otázky se zeptají.

Dozvídají se samé nové věci, ještě aby ne, když přišel pan Pavézka přeci!

Tímto bychom rádi poděkovali předsedovi Mysliveckého sdružení Moravské Prusy - Málkovice Jaroslavu Pavézkovi, že nás poctil svou návštěvou.