Stránky základní školy

Zápis do 1. ročníku
od 8. - 22. dubna 2021

Zápis do 1. ročníku

OZNÁMENÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace podle §46 a v souladu s §36 odst. 4 zák. č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

oznamuje:

Zápis do 1. ročníku

Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace

se uskuteční

od 8. - 22. dubna 2021
 

Na základě opatření MŠMT, vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, bude zápis probíhat
bez osobní přítomnosti dětí.

Rodiče si žádost o přijetí k základnímu vzdělávání mohou vyzvednout při běžném provozu ve škole (do16,00h) nebo školce, či stáhnout na webových stránkách školy ve složce “Pro rodiče“ – „Dokumenty ke stažení“ (zde i zápisový lístek). Kritéria pro přijetí a podrobnosti k organizaci včetně aktuálního změn najdete ve složce „ Informace k zápisu do 1. ročníku.“

K žádosti je třeba doložit prostou kopii rodného listu dítěte a vyplněný zápisový lístek.

Doručení je možné následujícími způsoby:

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka

V Moravských Prusích 12. 3. 2021