Stránky základní školy

Výroba Podzimníčků
Výroba Podzimníčků

Výroba Podzimníčků

Dnes se děti ze třídy Motýlků pustily do výroby skřítka Podzimníčka. K výrobě použily dostupné přírodniny, které nám příroda nabízí. Děti při výrobě skřítka trénovaly spolupráci zrakového vnímání s manuální zručností, zlepšovaly si jemnou motoriku prostřednictvím nových nástrojů a materiálů. Práce s kladívky, hřebíčky a přírodninami je moc bavila. A protože každý skřítek má své jméno, tak i těm svým skřítkům děti vskutku originální jména vymyslely, jako např. Skřítek List, Andílek, Džejms, Honzík, Eriček, Sněžoun :-).