Stránky základní školy

Plán ZŠ a MŠ - červen 2021

1. 6.           MŠ – oslava Dne dětí na zahradě

                    ZŠ – výlet ZOO Hodonín + Pirátská plavba na Baťově kanálu

7. 6.           fotografování tříd, skupin - MŠ i ZŠ od 8,00 h

8. 6.           preventivní program - etické dílny ( ZŠ) „ Buďme kamarádi“

10. 6.         4.  roč. Muzeum Vyškov – Dotkni se středověku

15. 6.        Setkání budoucích prvňáků v 15,30 h

                   – prohlídka školy, informace (místo motivačního zápisu)

17. 6.        Výlet MŠ do Boškůvek – program Já mám koně, vraný koně

22. 6.       Mobilní planetárium ZŠ i MŠ – dopoledne v kult. domě v Prusích

24. 6.      Rozloučení se školním rokem v 15,30 (zváni jsou všichni) – pasování předškoláků

                     - pasování na čtenáře

                     - rozloučení se čtvrťáky

24. 6.      Volby do Školské rady z řad zákonných zástupců (před akcí na zahradě) 14,30 – 15,30

27. 6.       Vítání občánků – žáci 4. ročníku