Stránky základní školy

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
od 2.5. -16.5.2020

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace v souladu s §34 zákona č. 561/2004 Sb. oznamuje, že ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2020 -2021 proběhne
v termínu od 2. 5. – 16. 5. 2020

Rodiče si žádost o přijetí do mateřské školy mohou vyzvednout v mateřské škole po telefonické domluvě u vedoucí učitelky p. Kandorfové (792 414 939) 20.4.2020 – 24.4.2020 nebo je možné přihlášku získat na webových stránkách mateřské školy ve složce – pro rodiče - dokumenty ke stažení.

Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19:

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
 

Podání žádosti
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. Do datové schránky školy – mejmpyw
  2. Poštou
  3. Osobní podání: viz informace na výše uvedeném telefonním čísle


Doklady k zápisu: