Stránky základní školy

Stromy všemi smysly
Stromy všemi smysly

Stromy všemi smysly

Ve středu 30.9.2020 zažily děti velmi zajímavé dopoledne díky interaktivnímu výchovně-vzdělávacímu programu "Stromy všemi smysly". Děti se seznámily s funkcemi stromu a s tím, proč jsou stromy pro člověka důležité.  Cílem bylo upevnit vztah k přírodě prostřednictvím smyslového prožitku a zároveň se naučit poznávat základní druhy dřevin. Děti vnímaly dřeviny všemi svými smysly : očima pozorovaly představené dřeviny, hmatem porovnávaly rozmanitost povrchů dřevin i listů, sluchem vnímaly rozdílnost zvuků listů, čichem (pomocí esenciálních olejů) rozpoznávaly jednotlivé dřeviny i rostliny, které můžeme najít v blízkosti lesa. Chuťové buňky si otestovaly typickými podzimními plody. Dětem se program moc líbil. Většina se se zájmem zapojila.