Stránky základní školy

Provoz MŠ kvůli koronaviru

Provoz MŠ kvůli koronaviru

Vážení rodiče,

v současné době zatím nebylo vydáno opatření týkající se zákazu osobní přítomnosti dětí v mateřských školách. Nicméně v zájmu ochrany zdraví dětí i dospělých Vás žádám, aby se předškolního vzdělávání účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti.

Vstup do MŠ  je z důvodu ochrany zdraví dětí a zaměstnanců povolen pouze jednomu zákonnému zástupci, popř. jedné osobě pověřené k vyzvedávání dítěte (popř. jednoho rodiče se sourozencem dítěte).

Dále připomínám, že rodiče mají povinnost sledovat zdravotní stav dětí a v případě onemocnění či nařízené karantény je nesmějí vodit do mateřské školy. 

Situace se stále vyvíjí, informace se mění, doplňují, proto sledujte informace zveřejňované na oficiálních webech MZ ČR, MŠMT ČR, KHS, SZÚ, příp. webových stránkách MŠ a samozřejmě sledujte prosím emaily, kam Vám v případě jakékoliv změny budeme zasílat aktuální zprávy (v pondělí 16.3. se má projednávat balíček návrhů na pomoc rodinám kvůli zajištění mimořádné péče o děti a možného snížení příjmů).

Děkujeme za Vaši ohleduplnost a spolupráci.