Stránky základní školy

DŮLEŽITÉ!!!

DŮLEŽITÉ!!!

Podmínky provozu mateřské školy

do konce školního roku 2019 – 2020

 Při příchodu a odchodu dodržovat tato opatření:

Žádáme Vás, abyste tato hygienická opatření respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky
a provozní personál mateřské školy