Stránky základní školy

Výchovně vzdělávací program
Pohádka O Zdravínkovi

Dnes za dětmi přijela slečna Kristýna s výchovně vzdělávacím programem, který byl pro děti připraven jako pohádka o chlapečkovi jménem Zdravínek. Pohádka byla plná her a aktivit, které vtahovaly děti do děje a vše si mohly vyzkoušet a ohmatat. Touto cestou se děti naučily a upevnily si základy zdravého a slušného chování. Na závěr děti dostaly odměnu a diplom za šikovnost a účast v programu.