Stránky základní školy

Historie školní budovy v Moravských Prusích

Mateřská škola v Moravských Prusích byla otevřena 15. ledna 1946 jako veřejná mateřská škola, povolená na žádost MNV výnosem zemské školní rady v Brně ze dne 20.11. 1945. Byla umístěna v dosavadní učebně I. třídy v přízemí školní budovy. I. třída byla přestěhována do prázdné učebny v poschodí.

Po otevření používala mateřské škola nábytek obecné školy (židličky a lavice ze staré školy). Učitelkou v nově otevřené MŠ byla služebním lístkem zšr. ustanovena výpomocná učitelka mateřské školy Marie Mišáková, absolventka kurzu pro učitelky mateřských škol. V té době se do mateřské školy přihlásilo 30 dětí z Moravských Prus ve věku 3-6 let. Správa mateřské školy byla spojena se správou obecné školy, jejímž správcem byl řídící učitel Augustin Motal.

První školní rok v MŠ byl ukončen v sobotu 22. června 1946.

Od září 1946 do září 1953

Zápisy v kronice chybí.

Školní rok 1953/1954

V tomto školním roce byla zavedena celodenní péče od 8.00 - 18.00 hod. a pro celodenní péči bylo získáno 15 dětí, které však pravidelně nechodily a do 18.00 hod. nakonec nezůstávaly. Školní rok byl slavnostně ukončení 27. června, kde děti předvedly několik vystoupení. Správou MŠ byla pověřena Věra Hakalová a ve školce také učila pěstounka Marie Marišlerová.

Správou MŠ byla pověřena Věra Hakalová a ve školce také učila pěstounka Marie Marišlerová

Školní rok 1954/1955

Během prázdnin rozvázala pracovní poměr pěstounka Marie Marišlerová, proto musel být upraven provoz. MŠ začínala dopoledne od 8.00 hod. a končila v 11.30 hod. Odpolední vyučování byla od 12.30 - 14.30 hod. V sobotu bylo dopolední vyučování do 11.30 hod. Zapsaných dětí v novém školním roce bylo 42, z toho 24 chlapců a 18 děvčat. Koncem školního roku bylo uspořádáno na školním dvoře tělovýchovné odpoledne s ukázkami spartakiádního cvičení.

Školní rok 1955/1956

Koncem tohoto školního roku odešla na mateřskou dovolenou dosavadní učitelka Věra Hakalová a správu školy převzala na přechodnou dobu J. Minaříková.

Roky 1957 - 1962

V tomto období působila na škole jako ředitelka a učitelka Helena Jonášová. Ve školce bylo každoročně zapsáno kolem 30-ti dětí, které byly pravidelně každý měsíc váženy a měřeny. V zimním období jim byl podáván rybí tuk. Na jaře a na podzim probíhaly vždy lékařské prohlídky dětí. Dále probíhaly prohlídky zubů. Během školních roků probíhala předškolní výuka dle osnov. Bylo vždy vzpomenuto všech významných událostí, děti jezdily na výlety a vystupovaly na různých akcích pro rodiče.

Školní rok 1962/1963

V tomto školním roce nastoupila jako ředitelka a učitelka Jindřiška Černá, která odpovídala za správu školy, výchovnou a vyučovací činnost.

Školní rok 1963/1964

Od září 1963 nastoupila na přání rodičů druhá učitelka Růžena Mikolová a byl nastaven celodenní provoz. Ředitelkou zůstala Jindřiška Černá. Učitelka Mikolová však zůstala pouze tento školní rok, jelikož neměla potřebnou kvalifikaci.

Školní rok 1964/1965

Nastupuje nová učitelka Ludmila Šimáčková (později provdaná Vlková) z Vážan. Ředitelkou zůstala Jindřiška Černá. Výchovné a vyučovací výsledky byly dobré. Pěkných výsledků bylo v tomto roce dosaženo i ve výtvarné výchově a v jazyce mateřském. Více se věnovalo tvořivým hrám.

Školní rok 1965/1966

Učitelka Vlková se odstěhovala do Brna a jako nová učitelka za ni nastoupila Marta Cigánková z Vyškova. Ředitelkou zůstala Jindřiška Černá. Vánoční besídka se v tomto roce konala v neděli, aby se jí mohli zůčastnit i rodiče, kteří pracovali na dvě směny.

Školní rok 1966/1967

V tomto školním roce byla poprvé v historii MŠ ještě jedna třída, takže přibyla další učitelka Jitka Jumářová. Ředitelka Jindřiška Černá učila v první oddělení děti ve věku 2-4 roky, ve druhém oddělení u dětí ve věku 4-6 let se střídaly na ranní a odpolední směny učitelky Jumářová a Cigánková (později provdaná Winklerová). Zapsaných dětí bylo celkem 48, během roku se stav dětí zvýšil na 53. Výchovná a vyučovací práce se zlepšila, protože byly odděleny mladší děti od starších. Pěkných výsledků bylo dosaženo v hudební a výtvarné výchově.

Školní rok 1967/1968

Tento školní rok byl vyjímečný tím, že byla MŠ otevřena nepřetržitě celé prázdniny a tak se stalo, že některé děti vůbec neměly prázdniny. Pedagogický sbor zůstal nezměněn.

Školní rok 1968/1969

Učitelka Marta Winklerová odešla na mateřskou a zároveň se odstěhovala, takže na její místo nastoupila Drahomíra Janišová z Vyškova. V tomto školním roce bylo zapsáno 42 dětí a zůstaly dvě třídy. V průběhu roku onemocněla učitelka Jitka Jumářová a poté bez omluvení odjela s chlapcem do zahraničí a už se nevrátila. Na chvíli byla MŠ přidělena výpomoc Marie Jurdové z Topolan, jinak musely vše zvládat ředitelka s učitelkou Janišovou.