Stránky základní školy

Aktuality - 2020/2021

Mobilní planetárium

Dnes jsme s dětmi navštívili Mobilní planetárium, které vyrostlo v sále KD. Děti shlédly pohádku Se zvířátky do vesmíru a krátký dokument o výpravách do vesmíru. Po dlouhé době to bylo příjemné zpestření a děti si návštěvu planetária moc užily.
Zobrazit celý článek

Slavnostní pasování

Zobrazit celý článek

Výlet do Boškůvek

Ve čtvrtek 17.6.2021 jsme s dětmi vyrazili na pěší výlet do Boškůvek na koníky, na program "Já mám koně, vrané koně". Po malém občerstvení se dětí ujala paní Režná, která dětem pověděla o tom, co koníci umí, co mají rádi /krmení.../. Potom si děti zasoutěžily, zazpívaly a s chutí a nadšením se svezly na konících. Počasí nám přálo, dopoledne rychle uteklo a děti si zaslouží velkou pochvalu, že zvládly pěšky i cestu zpět. 

Zobrazit celý článek

O Z N Á M E N Í

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Školské rady

Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, okres Vyškov, příspěvkové organizace

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvková organizace, podle §167 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

oznamuje:

Volby do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace se uskuteční

ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 14,30 – 15,30 hodin.

(před zahájením akce na zahradě)

Místo konání voleb: budova školy

Oprávněné osoby: zákonní zástupci nezletilých žáků

Způsob voleb: tajné hlasování

Ředitelka se obrací na všechny oprávněné osoby, aby písemnou formou podali návrh na kandidáta do Školské rady, a to nejpozději do pondělí 18. 6. 2021.

Každý volič obdrží hlasovací lístek ve volební místnosti.

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka

Moravské Prusy 2. 6. 2021

Zobrazit celý článek

Plán ZŠ a MŠ - červen 2021

1. 6.           MŠ – oslava Dne dětí na zahradě

                    ZŠ – výlet ZOO Hodonín + Pirátská plavba na Baťově kanálu

7. 6.           fotografování tříd, skupin - MŠ i ZŠ od 8,00 h

8. 6.           preventivní program - etické dílny ( ZŠ) „ Buďme kamarádi“

10. 6.         4.  roč. Muzeum Vyškov – Dotkni se středověku

15. 6.        Setkání budoucích prvňáků v 15,30 h

                   – prohlídka školy, informace (místo motivačního zápisu)

17. 6.        Výlet MŠ do Boškůvek – program Já mám koně, vraný koně

22. 6.       Mobilní planetárium ZŠ i MŠ – dopoledne v kult. domě v Prusích

24. 6.      Rozloučení se školním rokem v 15,30 (zváni jsou všichni) – pasování předškoláků

                     - pasování na čtenáře

                     - rozloučení se čtvrťáky

24. 6.      Volby do Školské rady z řad zákonných zástupců (před akcí na zahradě) 14,30 – 15,30

27. 6.       Vítání občánků – žáci 4. ročníku

Zobrazit celý článek

Den dětí v MŠ

V úterý 1.6.2021 jsme na školní zahradě společně s dětmi oslavili jejich svátek. Na děti čekalo několik disciplín a úkolů, na kterých si vyzkoušely svoji šikovnost, postřeh a statečnost, např. jízdu na motorkách mezi kužely, prolézání strachovým pytlem, hod na cíl, skákání přes švihadlo...Na závěr si děti zacvičily podle hudby oblíbenou hru "Hlava, ramena, kolena, palce". K celkovému pohodovému dopoledni přispělo i krásné počasí. Na závěr děti dostaly sladkou odměnu, diplom a bublifuk. Fotky z akce naleznete v naší fotogalerii.
Zobrazit celý článek

Změny v testování

- mění se doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.

Na jednání vlády ze dne 21. 5. 2021 byla také (kromě prodloužení doby po prodělaném onemocnění COVID-19 z 90 dnů na 180 dnů) upravena pro potřeby povinného testování zaměstnanců, žáků a studentů výjimka týkající se podstoupeného očkování tak, že povinnému testování se nemusí podrobit osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo
  nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo
  nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění
  COVID-19. M


 

Zobrazit celý článek

Oznámení

Mateřská škola bude otevřena od 10.5.2021 pro všechny děti bez povinnosti testování.
Zobrazit celý článek