Stránky základní školy

Aktuality - 2022/2023

Jaro už je tu

Haló, všichni , vstávejte !

Jaro opět vítejte.

Celou zimu jste jen spali,

protáhněte svoje svaly.

Raz a dva a levá, pravá,

rozcvička je vždycky zdravá.

Tak už všichni vstávejte,

jaro opět vítejte.

Zobrazit celý článek

Vynášení smrtky

"Neseme morenu, pěkně vystrojenů, nahoře červenů a dole zelenů, neseme Mařocha hodit do potoka......za zvuků tohoto popěvku jsme opět vyprovodili zimu z naší vesnice :-).

Zobrazit celý článek

Divadlo Šumafuk

V úterý 21.3.2023 jsme opět přivítali v Kulturním domě v Moravských Prusích divadlo Šumafuk. Tentokrát se děti mohly podívat na další originální představení -  "Pohádku o ukradených nosech".

Dva vypravěči pan Okurka a Vidlička se s dětmi vypravili do pohádkového městečka Dobromyšl. V městečku Dobromyšl se žilo přímo báječně. Pan Květinka zaléval květiny, Myslivec se staral o zvířátka v lese, Prasátko si spokojeně chrochtalo a na všechny dávala pozor spravedlivá Detektivka. Až jednoho dne... se v městečku objevil zloděj. Ovšem nebyl to jen tak ledajaký zloděj, byl to zloděj nosů!

Zobrazit celý článek

Přání k MDŽ

Krásný den všem ženám přejí děti a paní učitelky z MŠ Moravské Prusy :-).

Zobrazit celý článek

Zápis dětí do 1. ročníku

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace podle §46 a v souladu s §36 odst. 4 zák. č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

oznamuje:

Zápis dětí do 1. ročníku

pro školní rok 2023/2024

Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace

se uskuteční

v úterý 4. dubna 2023

od 13,00 do 16,00h
 

Zapsány budou děti, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let.

K zápisu přijdou i děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

Co si s sebou přinést?

- vyplněnou žádost o přijetí (případně o odklad školní docházky – k této je třeba doložit doporučení poradenského pracoviště a doporučení od lékaře)

- rodný list dítěte

- občanský průkaz doprovázejícího rodiče

- vyplněný zápisový lístek

Rodiče si žádost o přijetí k základnímu vzdělávání mohou vyzvednout při běžném provozu ve škole nebo školce, či stáhnout na webových stránkách školy (www.zsprusy.cz) ve složce “Pro rodiče“ – „Dokumenty ke stažení“ (zde i zápisový lístek) nebo ve složce „ Informace k zápisu do 1. ročníku.“

Informovat se můžete také telefonicky na čísle: 604 199 229 nebo emailem zsprusy@seznam.cz

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka

Moravské Prusy 1. 3. 2023

Zobrazit celý článek

Povolání

Kolektiv MŠ připravil pro děti zábavnou stezku s povoláními, která byla k dispozici na plotě školy. Těší nás, že se do úkolů zapojili i školáci a zasloužili si malou odměnu :-). 

Zobrazit celý článek

Stavitelé mostů

Ve středu 1.3.2023 se konal v Mateřské škole projektový den Stavitelé mostů. Formou situačního a prožitkového učení si děti osvojovaly řemeslnou zručnost a vztah k řemeslu, pracovní postupy, barvy, tvary, prostorové vztahy, pojmy a počty. Paní lektorka si s dětmi povídala o Karlu IV., o tom, jak se stavěl Karlův most a proč se nepřidávají  vejce do malty. Poté podle dětských technických výkresů a s využitím stavebnice Lega se děti dostaly do role stavitelé mostů a postavily pilíře a most. Pevnost mostu si vyzkoušely tím, že se po něm mohly projít. Všechny děti byly programem nadšené a už se těšíme na další spolupráci.

Zobrazit celý článek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V ÚTERÝ 7. 3. 2023 OD 7. 30 DO 10. 00 HODIN

PROBĚHNE NA NAŠÍ ŠKOLE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME K NAHLÉDNUTÍ DO VÝUKY.

KOLEKTIV ZŠ a MŠ MORAVSKÉ PRUSY

Zobrazit celý článek