Stránky základní školy

Aktuality - 2023/2024

Návštěva kravína v Rybníčku

V pátek 5.4.2024 jsme s dětmi přijali pozvání od paní Lucie Brázdilové na navštěvu kravína v Rybníčku, kde se nás ujala paní Michaela Szeifová - zootechnička. Díky ní jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o chovu krav, zpracování mléka a také nás provedla kravínem , kde jsme mohli vidět  krávy a telátka a ti největší odvážlivci si je mohli i pohladit.  Nakonec na děti čekalo překvapení a to - zážitková jízda traktorem, za kterou děkujeme panu Evženovi Brázdilovi. Od zaměstnanců kravína děti dostaly na cestu sladkou odměnu. Výlet jsme si všichni moc užili a těšíme se na další návštěvu. 

Zobrazit celý článek

Velikonoční tvoření

Tento týden jsme se s dětmi v naší mateřské škole pustili do velikonočního tvoření - děti si vyrobily zajíčky ze samotvrdnoucí hmoty, sely řeřichu, společně si nabarvily kraslice a ještě je čeká výroba jarní dekorace. Tvoření jsme si zpestřili vyprávěním o velikonočních zvycích. 

Přejeme vám příjemné prožití svátků jara.

Zobrazit celý článek

Stezka zajíčka Ušáčka

Milé děti a rodiče,

s blížícími se velikonočními svátky jsme na plot školní zahrady pro Vás umístily "Stezku zajíčka Ušáčka". Budeme moc rády, když si úkoly s dětmi projdete a pošlete nám fotky na e-mail. 

Zobrazit celý článek

Výlet na Kozí farmu

V pátek 22.3.2024 jsme s dětmi navštívili Kozí farmu. Počasí nám přálo a po svačince jsme vyrazili směr Drysice. Na autobusové zastávce nás již čekala paní Zuzana Moučková - majitelka, která nás hned po příjezdu pochválila za vhodnou obuv - gumáky. Po přivítání jsme si šli projít celou její farmu. Viděli jsem nejen kozy a kůzlátka, ale i prasátka, husy, slepice a pasteveckého psa Huntera. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, např., že koza nemá horní zuby a že ne všichni kozli mají rohy. Po prohlídce farmy jsme se šli podívat do sýrárny, kde se produkty z kozího mléka vyrábí. Děti dostaly občerstvení nejen sýrové, ale i sladké a protože času moc nezbylo, museli jsme, ač neradi, kozí farmu opustit a spěchat na autobusovou zastávku, kde již čekal autobus, který nás odvezl zpátky do MŠ.

Zobrazit celý článek

Mediální týden v MŠ

Během našeho mediálního týdne si děti mohly vyzkoušet, jaké to je, být před kamerou, tvořit reportáž nebo mluvit do mikrofonu. Zahrály si na moderátory, reportéry, zpěváky, tanečníky, kamaremany, kapelu a také si vyzkoušely focení mobilním telefonem. Z našeho týdne plného natáčení vzniklo i video televizních novin a dalších pořadů, na které se můžete podívat. 

Zobrazit celý článek

Vynášení smrtky

„Neseme Morenu na vrchu červenú, na spodku zelenú, pěknú, pěknú, pěkně přistrojenú.“

V pátek průvod dětí naší školičky, doprovázený maminkami s kočárky, podle starých obyčejů vynesl zimu ze vsi a přivítal jaro.

Nejkrásnější období roku může začít :-).

Zobrazit celý článek

Informační schůzka k zápisu do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče předškoláků, dovolujeme si Vás pozvat na informační schůzku k zápisu do 1. ročníku ZŠ, která se koná ve čtvrtek 14. 3. 2024 v 15,30 h ve třídě školní družiny (3. třída). Obdržíte informační materiály, formulář žádosti a podrobné informace k průběhu zápisu.

Zodpovíme také případné dotazy, které se zahájením 1. ročníku a fungováním školy budou souviset.

za kolektiv pedagogů ZŠ
Mgr. Jitka Piňosová, ředitelka

Zobrazit celý článek

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

OZNÁMENÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace podle §46 a v souladu s §36 odst. 4 zák. č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

oznamuje:

Zápis dětí do 1. ročníku

pro školní rok 2024/2025

Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace

se uskuteční

v čtvrtek 4. dubna 2024

od 13,30 do 16,30h
 

Zapsány budou děti, které k 31. 8. 2024 dovrší 6 let.

K zápisu přijdou i děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

Co si s sebou přinést?

- vyplněnou žádost o přijetí (případně o odklad školní docházkyk této je třeba doložit doporučení poradenského pracoviště a doporučení od lékaře)

- rodný list dítěte

- občanský průkaz doprovázejícího rodiče

- vyplněný zápisový lístek

Rodiče si žádost o přijetí k základnímu vzdělávání mohou vyzvednout při běžném provozu ve škole nebo školce, či stáhnout na webových stránkách školy (www.zsprusy.cz) ve složce “Pro rodiče“ – „Dokumenty ke stažení“ (zde i zápisový lístek) nebo ve složce „ Informace k zápisu do 1. ročníku.“

Informovat se můžete také telefonicky na čísle: 604 199 229 nebo emailem zsprusy@seznam.cz

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka

Moravské Prusy 4. 3. 2024

Zobrazit celý článek