Stránky základní školy

Aktuality - 2021/2022

Rozloučení se školním rokem

V úterý 28.6.2022 jsme se již tradičně sešli na školní zahradě, kde jsme se rozloučili se školním rokem a s našimi předškoláky, které jsme pasovali na školáky, prvňáčky na čtenáře a rozloučili se s našimi čtvrťáky. Po předání dárečků dětem nás čekalo velmi milé poděkování od rodičů a tímto jim ještě jednou moc děkujeme :-). 

Zobrazit celý článek

Rozloučení se školním rokem

DNE 28. 6. 2022 V 15. 30 HODIN
NA ZAHRADNÍ SLAVNOST, PŘI KTERÉ
SE ROZLOUČÍME SE ČTVRŤÁKY,
PASUJEME PRVŇÁKY NA ČTENÁŘE A
PŘEDŠKOLÁKY NA ŠKOLÁKY.

KOLEKTIV ZŠ A MŠ MORAVSKÉ PRUSY

Zobrazit celý článek

Zvýšení školného za předškolní vzdělávání

Na základě kalkulace nákladů na dítě v MŠ

se od 1. 9. 2022 zvyšuje částka školného v MŠ na 400,- Kč měsíčně.

Prosíme o navýšení bankovního příkazu od 1. 9. 2022.

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání školné neplatí (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku).

viz. Směrnice o stanovení výše úplaty

Moravské Prusy 6. 6. 2022 Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka školy

Zobrazit celý článek

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Zobrazit celý článek

Výlet do Boškůvek

Ve středu 15.6.2022 jsme si užili krásný den. Vyrazili jsme s dětmi na výlet do Boškůvek ke koním. Děti se mohly podívat do stájí, pohladit si koníky. P. Režná děti seznámila s tím, co všechno je potřeba dělat při chovu koní, např. čistit boxy, hřebelcovat koně, nachystat pro ně krmení.. Poté jsme se vydali ke kruhové jízdárně, kde si děti vyzkoušely jízdu na konících - Lásce a Kadrosovi. Počasí nám přálo, tak jsme si užili i procházku zpět do mateřské školy. 

Zobrazit celý článek

Den dětí v MŠ

První den v červnu je pro všechny děti velikým svátkem. K oslavě dne dětí jsme uspořádaly na školní zahradě dopoledne plné zábavných stanovišť, her a tanečků. Vyšlo nám nádherné počasí a děti si užily hry, hudbu i dobroty, které si za splnění všech úkolů zasloužily. 

Zobrazit celý článek

Výsledky zápisu do mateřské školy

Zobrazit celý článek

Vystoupení pro babičky a dědečky v Topolanech

V pátek 20.5.2022 děti z naší mateřské školy zazpívaly a zatancovaly babičkám a dědečkům v Topolanech. Děkujeme všem rodičům, kteří si udělali čas a děti na vystoupení přivezli a také děkujeme paní starostce Pavlincové za pozvání a její poděkování nejenom dětem sladkou odměnou, ale i paním učitelkám krásnou růží za přípravu představení. 

Zobrazit celý článek