Stránky základní školy

Aktuality - 2020/2021

Den dětí v MŠ

V úterý 1.6.2021 jsme na školní zahradě společně s dětmi oslavili jejich svátek. Na děti čekalo několik disciplín a úkolů, na kterých si vyzkoušely svoji šikovnost, postřeh a statečnost, např. jízdu na motorkách mezi kužely, prolézání strachovým pytlem, hod na cíl, skákání přes švihadlo...Na závěr si děti zacvičily podle hudby oblíbenou hru "Hlava, ramena, kolena, palce". K celkovému pohodovému dopoledni přispělo i krásné počasí. Na závěr děti dostaly sladkou odměnu, diplom a bublifuk. Fotky z akce naleznete v naší fotogalerii.
Zobrazit celý článek

Změny v testování

- mění se doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.

Na jednání vlády ze dne 21. 5. 2021 byla také (kromě prodloužení doby po prodělaném onemocnění COVID-19 z 90 dnů na 180 dnů) upravena pro potřeby povinného testování zaměstnanců, žáků a studentů výjimka týkající se podstoupeného očkování tak, že povinnému testování se nemusí podrobit osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo
  nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo
  nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění
  COVID-19. M


 

Zobrazit celý článek

Oznámení

Mateřská škola bude otevřena od 10.5.2021 pro všechny děti bez povinnosti testování.
Zobrazit celý článek

Informace o testování žáků

INFORMACE OD 3. 5. 2021 K TESTOVÁNÍ

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Zobrazit celý článek

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

na základě konzultace s poradenským pracovištěm MŠMT lze umožnit vstup rodičů při předávání a vyzvedávání dítěte do budovy školy a to za dodržení hygienických opatření:

- rozestupy dle vyznačení

- respirátory

Vzhledem k těmto novým informacím opět můžeme zajistit provoz MŠ od 19.4.2021 od 6:30 - 15:30.

Moravské Prusy 14.4.2021

Zobrazit celý článek

Zápis dětí do mateřské školy

Zobrazit celý článek

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 budou děti z nařízení vlády rozdělené do dvou tříd.

V jedné třídě - Motýlci budou pouze předškoláci a ve druhé třídě - Berušky budou ti ostatní. Protože není možné děti spojovat, nemůžeme zajistit personálně provozní dobu do 15,30. Zároveň není možný vstup do budovy třetím osobám. Děti tedy budete (mimo testování) předávat ráno u vchodu paní učitelce a odpoledne si je přeberete v určené časy před školou.

Po obědě:        Berušky - 12.00 - 12.10

                          Motýlci - 12.15 - 12.25

Odpoledne:     Motýlci - 14.20. - 14.25

                         Berušky - 14.25 - 14.30

Děti Vám přivedeme před budovu MŠ a ZŠ.


Moravské Prusy 9. 4. 2021

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka

Zobrazit celý článek

Pokyny k provozu

Dokument ke stažení zde (PDF)

Od 12. 4. 2021 bude zahájena prezenční výuka v mateřské škole pro předškolní děti a děti rodičů vybraných profesí.

 • vrací se předškoláci a děti rodičů zaměstnanců vybraných profesí

 • skupiny neměnné do 15 dětí

 • děti nemusí mít roušku

 • testujeme pondělí a čtvrtek ráno ve třídě – děti test provádí samy, (kapání a zavírání pomůžeme, výtěr ne)

 • kdo považuje za nutné svému dítěti pomoci s testem, může s dítětem nahoru do třídy za dodržení všech opatření, na nezbytně nutnou dobu (cca 15 min)

 • jinak je pohyb rodičů ve škole zakázaný (všech cizích osob)

 • do školy nepřichází nikdo (děti ani dospělí) s příznaky onemocnění

 • pozitivní test znamená v pondělí odchod jen toho, koho se to týká, ostatní se učí; rodič si musí žáka vyzvednout, objedná se na PCR test

 • pozitivní test ve čtvrtek znamená odchod celé třídy do doby ověření pozitivního dítěte PCR testem

 • kdo nebude ve školce v době testování, bude testován po příchodu

 • kdo testy neabsolvuje, nemůže chodit do školky prezenčně, distanční výuka mu nebude poskytována, pouze bude dostávat úkoly, materiály, popř. konzultaci; ve školce bude omluven, jako při nemoci

 • testovat se nemusí děti, které doloží potvrzení, že onemocnění prodělaly (90 dnů od pozitivního testu), nebo potvrzení negativního PCR nebo POC antigen testu z odběrového místa, ne staršího 48 hodin

 • všechna ostatní opatření zůstávají nastavena stejně jako doposud

Děti můžete motivovat, že se stanou chemiky, vědci, badateli jako v laboratoři, že je bude čekat překvapení, co jim vyjde …., budou jako lékaři… Doporučuji společně shlédnout video na zaslaném odkazu, připravit je, popovídat si o tom a přestanou se obávat.

Za nás, zaměstnance školy, můžu slíbit pomoc, podporu, vysvětlení a pozitivní přístup. Více ovlivnit nemůžeme. Na děti se moc těšíme a i tato cesta nám za to stojí.

V případě nejasností se obraťte na ředitelku školy.

Odkaz na podrobnosti a video k testování: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Moravské Prusy 8. 4. 2021

Mgr. Jitka Piňosová, ředitelka

Zobrazit celý článek