Stránky základní školy

Aktuality - 2017/2018

Rozloučení se školním rokem

V úterý 19.6. 2018 jsme se již tradičně sešli na školní zahradě, abychom pasovali předškoláky na školáky, prvňáčky na čtenáře a rozloučili se s našimi čtvrťáky. Předškoláci předvedli přísahu, prvňáci ukázali, že se za rok naučili krásně číst a čtvrťáci zaujali přednesem vlastních básní. Těšíme se v září na nové školáky a odcházejícím čtvrťákům přejeme, ať se jim ve Vyškově v páté třídě líbí a daří.

Zobrazit celý článek

Den dětí

Dnešek patřil všem dětem a i v naší školce si děti přišly na své. Čekala je spousta her, úkolů, zábavy a také patřičná odměna. Děti si pochutnaly na zmrzlince, dostaly diplom za šikovnost a odvahu a také nějakou tu dobrůtku na cestu domů. Sváteční dopoledne bylo zakončeno discotékou, kterou si děti moc užily.

Zobrazit celý článek

Výlet do Modré

Koncem školního roku, se děti ze školky vydaly na školní výlet do Botanické a sladkovodní expozice Živá voda v Modré.

Zobrazit celý článek

Besídka ke Dni matek

Ve středu 9.5.2018 děti z naší školy i školky recitovaly, zpívaly, tančily, cvičily a hrály krátké scénky maminkám k jejich svátku. Děti z mateřské školky měly připravený i milý dárek - vlastnoručně upečeného a nazdobeného muffina :-). Diváků bylo jako vždy hodně a děti odměnili potleskem i pochvalou.

Zobrazit celý článek

Besídka ke Dni matek

Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, p.o.

Vás zvou ve středu 9.května 2018 v 15:45 hodin do kulturního domu

na besídku ke Dni matek.

Zobrazit celý článek

Maňáskové divadlo Sokolík

V pondělí 30.4.2018 jsme jeli s dětmi do Vyškova na pohádku "O vodnících a zakleté Markétce" divadélka Sokolík. Pohádka byla plná písniček, které si děti zazpívaly společně s maňásky. Po představení se děti mohly seznámit s maňásky "osobně" :-). Tímto děkujeme všem členkám divadélka Sokolík za krásné představení.

Zobrazit celý článek

Výlet do Lipky

Dnes 20.4.2018 jsme společně se školáky jeli do ekologického střediska Lipka v Brně. Na naše prvňáčky a děti ze školky čekala pohádka O zakletém skřítkovi, kterého děti vysvobodily pomocí čtyř klíčků - slaměného, dřevěného, kamenného a hliněného. S těmito čtyřmi materiály se děti seznámily pomocí her a tvoření a odnesly si spoustu nových poznatků a zážitků.

Zobrazit celý článek

OZNÁMENÍ - zápis do 1. ročníku

OZNÁMENÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace podle §46 a v souladu s §36 odst. 4 zák. č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

oznamuje:

Zápis do 1. ročníku

Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace

se uskuteční

ve čtvrtek 12.dubna 2018
od 14:00 – 17:30 hodin
v budově školy.

S sebou si prosím vezměte rodný list dítěte.

Mgr. Olga Hillová

zástupce statutárního orgánu

V Mor. Prusích 1.března 2018

Zobrazit celý článek